Popieerasz nas? Pobeierz karte zasad miasteczka
)

26.09.2016

pdfOświadczenie w sprawie artykułów w Gazecie Polskiej i programu w TV Republika red. Nisztora

10.2014

pdfPismo do GDDKiA w sprawie udostępnienia projektu nasadzeń dla POW na odcinku wilanowskim.

09.10.2014

pdfOdpowiedź Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. W-wy z dnia 08.10.2014 na pismo dotyczące rzeźby Piramida potrzeb na plaży Wilanów z dnia 23.09.2014

KOMENTARZ FUNDACJI: Fundacja Nasze Miasteczko otrzymała odpowiedź na złożony w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosek dotyczący zasad i czasu umieszczenia na tzw. Plaży Wilanów Piramidy autorstwa Pana Dębskiego. Z odpowiedzi możemy dowiedzieć się, że Piramida została zgłoszona jako obiekt małej architektury, nie zastosowano przy jej stawianiu procedury uzyskania pozwolenia na budowę, nie zgłoszono się do Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy po opinię o tej rzeźbie/pomniku. Nie odpowiedziano jednak na pytania postawione w samym wniosku tj. na jak długo umieszczono Piramidę w przestrzeni publicznej oraz z czego dokładnie wynika to, że koszty związane z jej ustawieniem i ewentualnym usunięciem ma ponieść, jak wskazano w odpowiedzi "właściciel rzeźby". Najwyraźniej Dzielnica nie zawarła w tej kwestii żadnych umów, a wszystkie ustalenia mają, jeżeli w ogóle są, charakter ustnych, raczej ciężkich do udowodnienia i wyegzekwowania.
Naszym zdaniem ustawiona na Plaży piramida nie może być traktowana jako obiekt małej architektury, ponieważ nie mieści się w  żadnej z kategorii określonych w definicji tego obiektu w art. 3 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z definicją ustawową obiektami takimi mogą być - obiekty kultu religijnego, obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty rekreacji codziennej i utrzymania porządku. Co więcej Piramida ma 4 m wysokości, a zatem już sama jej wysokość przesądza o tym, że nie jest obiektem małej architektury. Piramida jest zatem budowlą, gdyż posiada cechy pomnika. A zatem stosuje się do jej wybudowania zupełnie inny tryb. Będziemy nadal dopytywać władz, jak to się stało, że Piramida bez żadnych zezwoleń i konsultacji zaistniała w przestrzeni publicznej.

23.09.2014

pdfPismo dot. rzeźby Piramida potrzeb na plaży Wilanów wraz z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

24.09.2014

pdfStanowisko w sprawie zastąpienia jednego z obiektów definiujących place miejskie w Miasteczku Wilanów parkiem
htmlZałącznik nr. 1 do powyższego pisma - artukuł z Gazety Stołecznej z dnia 20-09-2014

18.09.2014

pdfUwagi do koncepcji budowy ulicy Oś Królewska wraz z zagospodarowaniem terenu po zachodnie stronie AL. Rzeczypospolitej

29.05.2014

pdfStanowisko w sprawie możliwości realizacji rzeźby Drzewo Genealogiczne w Miasteczku Wilanów

W niniejszym dziale przedstawiamy wybrane działania przedfundacyjne, które stanowią o naszym dorobku (materiały są aktualnie wgrywane) i skłoniły nas do założenia Fundacji. Wcześniej funkcjonowaliśmy jako osoby fizyczne, pracownia IN-VI będąca autorem koncepcji urbanistycznej Miasteczka Wilanów czy wspierający się nawzajem mieszkańcy działający w wybranych tematach w tandemie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Miasteczka Wilanów.

prewka2W marcu br. roku odbyło się spotkanie organizowane przez Dzielnicę Wilanów z mieszkańcami Miasteczka dotyczące przybudowy ul. Klimczaka.

W listopadzie park Klimczaka wypięknieje, a wszytko za sprawą kolejnej akcji „Move & Plant”, która tym razem skupi się na pasie zieleni przy kanale Wolickim na odcinku od Al. RP do ul. Ledóchowskiej (okolice Ostoi Wilanów). Akcja to efekt współpracy Urzędu Dzielnicy Wilanów, Guy i Anny Perrych wraz z pracownią planistyczną IN-VI, która społecznie przygotowała projekt nasadzeń.

thumb Klimczaka-etap-VII-i-V-nowe-miejsca-parkingowe---realizacja-25.09Dziewiętnaście nowych miejsc parkingowych powstaje aktualnie wzdłuż północnej nitki rozdzielonej kanałem Wolickim ulicy Klimczaka, na odcinku pomiędzy Al. RP i ul. Sarmacką. 

image004Poniżej publikujemy tłumaczenie wypowiedzi Guy Perry’ego będącej opinią dotyczącą kształtu Galerii Wilanów po jej prezentacji w styczniu 2013 r. Urbanista udzielił jej po spotkaniu przedstawicieli inwestora (GTC) z mieszkańcami Wilanowa portalowi waszwilanow.pl

Chciałbym móc powiedzieć, że projekt, który zobaczyłem mi się podoba, gdyż uważam, że należy zagospodarować centrum Miasteczka. Trzeba znaleźć sposób na realizację handlowego centrum tego osiedla.

thumb krolewska 1IN-VI – przygotowała na rzecz Urzędu Dzielnicy cykl wizualizacji zagospodarowania Osi Królewskiej. Jedna z opcji zakłada możliwość realizacji kanału wodnego, inna labirynt z żywopłotu, jeszcze inna trawnik.

Jesienią br. roku Guy Perry z pomocą żony Anny zainicjował konkurs na „Najładniejszą witrynę handlowo-usługową w Wilanowie”.  Do realizacji pomysłu Perry zaprosili zarówno Władze Dzielnicy jak i miesięcznik Teraz Wilanów.

Zaproszenie

Zaproszenie na wydarzenie

Zaproszenie

Zaproszenie Move & Plant 4

Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie

News

kwiecień 01, 2015

Park Klimczaka – mniej znaczy więcej

Park Klimczaka – mniej znaczy więcej

Miesięcznik Teraz Wilanów: Park Klimczaka – mniej znaczy więcej…


listopad 06, 2014

Oczy wypełnione pustką

Oczy wypełnione pustką

Artykuł "Oczy wypełnione pustką " w PASSA – tygodnik sąsiadów …


maj 30, 2014

Nie chcą drzewa z metalowymi liśćmi

Nie chcą drzewa z metalowymi liśćmi

Artykuł w Gazeta Wyborcza-Gazeta Stołeczna…


marzec 01, 2015

Balkon - wspólna sprawa

Balkon - wspólna sprawa

Magazyn Teraz Wilanów: Balkon - wspólna sprawa…


październik 16, 2014

(Nie)pożądana galeria w Wilanowie

(Nie)pożądana galeria w Wilanowie

Artykuł "(Nie)pożądana galeria w Wilanowie" w Gazecie: PASSA tygodnik sąsiadów…


maj 10, 2014

AKTYWNOŚĆ PRZEDFUNDACYJNA/INFO WYBRANE WYDARZENIA

W niniejszym dziale przedstawiamy wybrane działania przedfundacyjne, które stanowią o naszym dorobku (materiały są aktualnie wgrywane) i skłoniły nas do założenia Fundacji. Wcześniej funkcjonowaliśmy jako osoby fizyczne, pracownia IN-VI będąca autorem koncepcji urbanistycznej Miasteczka Wilanów czy wspierający się nawzajem mieszkańcy działający w wybranych tematach w tandemie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Miasteczka Wilanów.…

Wykonane przez: ComminT Sp. z o.o.